u mienija prapalo 2 tanku SU85 u 2 kamandy adna 11 lvl a wtaraja 12 wratitije mienija... toxe dijengi prapali, kamuflax ;(Выдано 300 000 серебра и 1600 золота на покупку экипажей.